این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI – 389   و استاندارد امریکا ASTM – C150  تولید می شود و دارای حد اکثر  ( C3A ) به میزان 8 درصد می باشد . مقاومت اولیه و نهایی ملات استاندارد آن نسبت به سیمان نوع 1 کمتر می باشد. سیمان نوع 2 به عنوان سیمان اصلاح شده در برابر حمله متوسط سولفات ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و در مواردی که آب های زیر زمینی یا خاک حاوی مقدار کمی سولفات باشند مصرف می گردد ( در آب کمتر از PPm 1200 و در خاک کمتر از 5/0 در صد ). به علت گرمازائی کمتر در بتن ریزی های نسبتا حجیم نیز مصرف می شود . کاربرد این نوع سیمان در هوای گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از C 320  و بتن ریزی های حجیم که بیش از C 150 می رسد توصیه می گردد. ( استفاده از این نوع سیمان در محیط هایی که یون کلر و سولفات به صورت توام وجود دارد و همچنین بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمی گردد).
پرتلند نوع 2 در سازه و بنا و فنداسيون به كار ميرود.