به همت و تلاش شركت سيمان سپاهان گردهمايي تخصصي مديران مكانيك (نگهداري و تعميرات) هلدينگ سيمان غديربا حضور نائب رئيس هيات مديره جناب آقاي مهندس صفاكيش در تاريخ 13 و 14 تيرماه در سالن همايش آموزش شركت سيمان سپاهان برگزار گرديد.

photo 2017 07 08 10 19 42   photo 2017 07 08 10 19 33

photo 2017 07 08 10 19 44

photo 2017 07 08 10 20 03  photo 2017 07 08 10 20 01 

در پايان اين گردهمايي از زحمات نائب رئيس هيات مديره جناب آقاي مهندس صفاكيش كه بيش از سه دهه در صنعت كشورفعاليت دارند تقدير به عمل آمد.

 photo65

 photo66