مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان سپاهان(سهامي عام) ، روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 راس ساعت 9:30 صبح درتهران سالن همايش انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ، با حضور 82 درصد از صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني صاحبان سهام تشكيل گرديد.

با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان سپاهان سرمايه شركت به 2450 ميليارد ريال افزايش يافت.

مجمع ، افزايش سرمايه شركت به مبلغ 350 ميليارد ريال(از مبلغ 2100ميليارد ريال فعلي به مبلغ 2450 ميليارد ريال) از محل مطالبات حال شده و در صورت لزوم آورده نقدي سهامداران را تصويب نمود و به هيات مديره اجازه داد طي يك مرحله و حداكثر ظرف مدت يك سال سرمايه شركت را افزايش داده و نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه متناسبا اقدام نمايد .

 photo 2017 09 11 15 03 35

photo 2017 09 11 15 03 32