مراسم افتتاحیه مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت سیمان سپاهان روز چهارشنبه 13 دی ماه با حضور مدیران فني وحرفه اي استان اصفهان در سالن کنفرانس واحد آموزش این شرکت برگزار گردید

 

DSC02012   DSC02002
DSC02054   DSC02074
DSC02005   DSC02086
DSC02101   DSC02119