🔷 به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان
 
🔷مجامع عادی سال مالی منتهی به پایان مرداد ۹۸ شرکت های زیر مجموعه سیمان سپاهان برگزار گردید
مهمترین نکات عملکرد شرکت ها به شرح زیر بوده است:

۱ با توجه به بهبود عملکرد شرکت حمل و نقل رهنورد این شرکت موفق به شناسایی ۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی نمود که در سنوات گذشته بی سابقه است.
۲ شرکت فراورده های بتنی سیمان سپاهان نسبت به فروش اموال و املاک مازاد اقدام و توانست طی سال گذشته کلیه بدهی های خود به سیمان سپاهان را تسویه نماید.
۳ خالص سود حاصل از عملکرد شرکت ها مجموعاً ۵۰ میلیارد ریال  میباشد که با توجه به مصوبات مجامع مذکور به سیمان‌سپاهان پرداخت خواهد شد ‌.
۴ مقرر گردید شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان نسبت به تمرکز فعالیت‌ها برای صادرات محصولات سیمان اقدام نمایند.