در اين ديدار ايشان به صورت سرزده از واحدهاي كوره ها، سيستمهاي آلاينده و فيلترهاي غبارگير،‌بارگيرخانه تمام اتوماتيك و اتاق فرمان شركت سيمان سپاهان بازديد به عمل آوردند.

photoimage2

 

photoimage3

در پايان به مناسبت هفته بسيج كارگري ايشان در پايگاه مقاومت بسيج شهيد مطهري شركت سيمان سپاهان حضور يافته و در جمع بسيجيان اين پايگاه به ايراد سخن پرداختند.

 photoimage4