زلزله یکی از مخرب‌ترین حوادث طبیعی است که به طور ناگهانی‌ و بدون هیچ اخطار قبلی، در هر لحظه‌ای از زمان وقوع آن محتمل است. گرچه نواحی غربی و شمالی ایران از بیشترین امکان لرزه‌خیزی برخوردار هستند، ولی این قابلیت در سرتاسر کشور وجود دارد.

به همین دلیل زندگی در مناطق و کشورهای لرزه‌خیز نه تنها نیاز به دانش و آگاهی درباره زلزله دارد، بلکه به موازات آن کسب آمادگی‌های لازم، همه‌جانبه و دائم را ضروری می‌سازد که خوشبختانه امروزه به دنبال نقش‌آفرینی رسانه‌های جمعی درخصوص افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش و آمادگی همگانی، شاهد کاهش خسارت‌های جانی و مالی هستیم.

جهت دانلود فایل PDF آموزش های لازم ویژه کارکنان در هنگام وقوع زلزله اینجا کلیک کنید