تاریخ:
جمعه/۸ اسفند/۱۳۹۹
ساعت:

مناقصه

آگهی مناقصه استخراج و دپو مواد اوليه در معدن مارل

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد استخراج و دپو مواد اوليه در معدن مارل خود را ازطريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمایید.