تاریخ:
پنجشنبه/۲۷ مرداد/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات تهیه و توزیع غذای رستوران

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات تهیه وتوزیع غذای رستوران خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.