تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام انجام عملیات کلیه فعالیتهای مربوط به بارگیرخانه

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات کلیه فعالیتهای مربوط به بارگیرخانه خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.