تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه تأمین نیروی انسانی درکلیه واحدها

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی درکلیه واحدهای خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.