تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي مزايده فروش کلینکرصادراتی

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، 45.000 تن کلینکرتیپ 2 خودرابه صورت FOB  دربندر امام خمینی (ره) به شرح جدول زير از طريق مزايده به فروش رساند.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.