تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه حمل مواد داخلي

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات حمل مواد داخلی خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.