تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه خرید و نصب حدود 6.000 متر مربع ایزوگام

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام خرید و نصب حدود 6.000 متر مربع  ایزوگام درقسمتهای مختلف کارخانه خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.