تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه عملیات استخراج و دپو و بارگیری وحمل مارل

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات استخراج و دپو و بارگیری وحمل مارل خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

  جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.