تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام عمليات حمل، تخليه ، دپو وبارگيري ريلي تركيبي كلينكر

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات حمل ،تخلیه ، دپو وبارگیری ریلی ترکیبی کلینکر از مبدأ شرکت سیمان سپاهان به مقصد مانوری بندرعباس و شلمچه خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.