تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام عمليات حمل مواد نفتي

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات حمل مواد نفتی خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.