تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه خرید 1دستگاه باسکول تریلی کش 60 تنی(جهت معدن گچ نیزار قم)

aghahe7443 01