تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری فضای سبز

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات نگهداری فضای سبز خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.