تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام کلیه فعالیتهای مربوط به بارگیرخانه

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام کلیه فعالیتهای مربوط به بارگیرخانه خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.