تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه تأمین و اجاره 6 دستگاه خودرو وانت

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، تأمین و اجاره 6 دستگاه خودرو وانت خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.