تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه عملیات حمل مواد نفتی

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات حمل  مواد نفتی خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.