تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه عملیات مربوط به ساخت، نصب ، مونتاژ و دمونتاژ در خطوط کارخانه

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به ساخت، نصب ، مونتاژ و دمونتاژ درخطوط کارخانه  خود را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.