تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

مناقصه

انجام عملیات مربوط به ساخت، نصب ، مونتاژ و دمونتاژ درخطوط کارخانه

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به ساخت، نصب ، مونتاژ و دمونتاژ درخطوط کارخانه  خود را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.