تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398 شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 12 آذر ماه 1398 با حضور بیش از 80 درصد صاحبان سهام در سالن همایش های هتل بزرگ ارم برگزار گردید.

در ابتدا گزارش عملکرد شرکت در سال مالی 98-97 توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس معینیان ارائه و پس از آن گزارش بازرس و حسابرس قانونی قرائت گردید و صورت های مالی شرکت و نتیجه عملکرد مالی به تصویب مجمع رسید.

شرکت سیمان سپاهان در سال مالی 98–97 با کسب بیش از 280 میلیارد ریال سود توانست از زیان انباشته سنوات قبل خارج و به سودهی برسد و پس از 4 سال در مجمع عادی سود سهام جهت توزیع به تصویب هیئت مدیره رسید.

مهمترین نتایج بدست آمده در سال مالی 98–97 در شرکت سیمان سپاهان به شرح زیر بوده است:

1- افزایش تولید کلینکر به میزان 38 درصد نست به سال قبل

2- افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت به میزان 50 درصد نسبت به سال قبل

3- افزایش سود عملیاتی شرکت به میزان 140 میلیارد ریال

4- کاهش هزینه های مالی و کاهش تسهیلات دریافتیاز بانک ها

5- افزایش صادرات کلینکر به میزان 132 درصد نسبت به سال قبل

با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت سیمان سپاهان و با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود شرکت در سال مالی 99–98 همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و شاهد رشد سود عملیاتی شرکت به میزان 50 درصد در سال مالی آتی خواهیم بود.

 

33
4
44
55
DSC00003