تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت سیمان سپاهان

✅ برگزاری موفقیت آمیز ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت سیمان سپاهان

🔺 اولین دوره ممیزی مراقبتی (1st  Surveillance Audit) شرکت سیمان سپاهان مبتنی بر استانداردهای ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018 توسط ممیزان شرکت MTIC InterCert با موفقیت برگزار گردید و گواهی نامه سیستم مدیریت  یکپارچه (IMS) به مدت یکسال دیگر تمدید گردید.

عمده نقاط قوت شرکت سیمان سپاهان که در این دوره مورد تاکید ممیزان MTIC InterCert قرار گرفت به شرح ذیل می باشد:

⬅️ دانش بالای پرسنل در حوزه استانداردهای مورد مميزی

⬅️ انجام ارزيابی ريسک های کيفی، مخاطرات ايمنی و جنبه های محيط زيست به صورت کامل

⬅️ ترسیم چرخه حيات محصول به صورت کامل

 

1
2