تاریخ:
پنجشنبه/۲۷ مرداد/۱۴۰۱
ساعت:

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سیمان سپاهان

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 2 آذر ماه ۱۳۹۹ با حضور ۷۰ درصد از صاحبان سهام در تهران برگزار گردید.
در ابتدا گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ۹۹-۹۸ توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس معینیان ارائه و پس از آن گزارش بازرس و حسابرس قانونی قرائت گردید و صورت های مالی شرکت و نتیجه عملکرد مالی به تصویب مجمع رسید.
شرکت سیمان سپاهان در سال مالی ۹۹-۹۸ با کسب بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال سود خالص رکورد جدیدی به ثبت رسانید و بر این اساس مقرر گردید ۱۷۵ ریال به ازای هر سهم سود سهام بین سهامداران بصورت نقدی توزیع گردد.
مهمترین نتایج بدست آمده در سال مالی ۹۹-۹۸ در شرکت سیمان سپاهان به شرح زیر بوده است :
1 - تولید کلینکر به میزان ۲.۳ میلیون تن و تولید سیمان به میزان ۱.۸ میلیون تن.
2 - افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت به میزان ۳۴ درصد نسبت به سال قبل
3 - افزایش سود عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان ۲۲۷ و ۱۹۲ درصد نسبت به سال قبل
4 - کاهش ۵۳ درصد در هزینه های مالی تسهیلات دریافتی نسبت به سال قبل
5 - صادرات کلینکر به میزان ۵۰۰ هزار تن.

با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت سیمان سپاهان و با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود شرکت در سال مالی بعد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و شاهد رشد سود عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان ۷۵ و ۸۷ درصد در سال مالی آتی خواهیم بود.

 

11
12
13
14
15
16