تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

گزارش عملکرد شرکتهای شفق و حمل ونقل رهنورد سیمان سپاهان در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۸-۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای شفق و حمل ونقل رهنورد سیمان سپاهان در تاریخ 10 آبان ماه 1399 در محل دفتر تهران سیمان سپاهان باحضور هیات مدیره محترم سیمان سپاهان ، نمایندگان محترم توسعه صنعت غدیر ، حسابرس مستقل و اعضای هیات مدیره شرکت شفق و رهنورد بمنظور استماع گزارش و بررسی عملکرد سال مالی ۹۸-۹۹ برگزار گردید. ضمن تایید صورتهای مالی هر دو شرکت ، برگسترش فعالبتهای شرکت رهنورد بخصوص در بخش حمل محصولات صادراتی سیمان سپاهان تاکید گردید.

 

WhatsApp Image 2020-12-07 at 162952
WhatsApp Image 2020-12-07 at 162952 1
WhatsApp Image 2020-12-07 at 162953