تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

اطلاعات پرداخت سود سهام

بدين وسيله اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهام اين شركت به شرح ذيل مجدداً جهت اطلاع سهامداران محترم اعلام مي گردد:

* سهامداران حقيقي :

-  سود سهام سهامداران حقيقي صرفاً مربوط به سال مالي منتهي به 31 / 06 /1399 ازطريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (ازطريق سامانه سجام ) درابتداي خرداد ماه سال 1400 واريز مي گردد ، لذا سهامداران حقيقي فاقدكد سجام ، جهت اخذ كد مربوط تسريع فرمايند.

-  سهامداران حقيقي سود سهام مربوط به سال مالي منتهي به 31 / 06 /1398 و ما قبل و سنواتي خود را مي توانند با مراجعه به شعبات بانك صادرات سراسر كشور با ارائه كارت ملي وكد بورسي دريافت نمايند .

* سهامداران حقوقي :

- سود سهامداران حقوقي ، با ارائه درخواست كتبي و اعلام شماره حساب و شماره شباي بانكي از طريق اين شركت قابل پرداخت مي باشد.