تاریخ:
سه شنبه/۱۲ مرداد/۱۴۰۰
ساعت:

آگهی مناقصه خدمات عمومي در زائرسرای مشهد و ‌ويلاهاي چادگان، انجام خدمات عمومی آبدارچی و نامه رسان و...

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد  انجام خدمات عمومي در زائرسراي مشهد و ‌ويلاهاي چادگان، انجام خدمات عمومي  آبدارچي ونامه رسان  و تأمين نيروي روزمزد ساعتي خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی آبدارچی و نامه رسان اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت تامین نیروی روزمزد ساعتی اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی در زائر سرای مشهد اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی در ویلاهای چادگان اینجا کلیک نمایید.