تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

بازدید مسئولان قضایی دادگستری مبارکه از سیمان سپاهان در هفته قوه قضاییه

🔹امروز مورخ 7 تیرماه 1400 رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مبارکه همراه معاونان دادگستری شهرستان به بمناسبت هفته قوه قضاییه با مدیران و مدیرعامل شرکت دیدار و از سایت شرکت بازدید نمودند.

 

 

DSC071
DSC0712
DSC072
DSC0723
DSC0732
DSC0753