تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

بازدید رییس اداره عقیدتی سیاسی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) از سیمان سپاهان

🔹 به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، دیروز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ حجت الاسلام و المسلمین علی ایزدی رییس اداره عقیدتی سیاسی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) به همراه هیات همراه از شرکت سیمان سپاهان اصفهان دیدار نمودند.

🔹 حجت الاسلام و المسلمین آقای علی ایزدی در این بازدید، در جریان امور و روند عملکرد واحدهای مختلف از جمله روابط عمومی این شرکت قرار گرفتند و روند فعالیت های شرکت سیمان سپاهان را مطلوب ارزیابی نمودند.

 

1380
1381
1385
1389
1395
1399