تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

اولین جلسه شواری اسلامی کار (دوره چهاردهم) شرکت سیمان سپاهان

🌀اولین جلسه شواری اسلامی کار (دوره چهاردهم) شرکت سیمان سپاهان با مدیریت محترم عامل ، معاونین شرکت و اعضای شورای اسلامی کار در روز سه شنبه مورخ 16 آذر 1400 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت محترم عامل برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت:

🔹تقدیر و تشکر از تمامی پرسنل شرکت به منظور برگزاری پرشور و حضور پر رنگ در انتخابات شورای اسلامی کار در آرامش کامل و انتخاب افراد اصلح

🔹اعلام ابلاغ دستورالعمل سالانه پرداخت پاداش کارانه و بهره وری توسط هلدینگ محترم سیمان غدیر و تشکر و قدردانی از مدیرعامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس سلیمیان و اعضاء محترم هیئت مدیره سیمان سپاهان

🔹تاکید هیئت مدیره محترم و هلدینگ سیمان غدیر مبنی بر اهمیت و ضرورت توجه به منابع انسانی شرکت

🔹ضرورت برنامه ریزی و استفاده از تمام پتانسیل سازمان در جهت افزایش بهره وری

🔹تاکید بر ضرورت تعامل درون سازمانی در جهت پیش برد اهداف سیمان سپاهان

🔹قدردانی و نکوداشت اعضای شورای اسلامی کار از مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت به پاس زحمات ایشان در تمامی حوزه ها طی سال مالی گذشته

 

SHORA1
SHORA2
SHORA3
SHORA4
SHORA5
SHORA6