تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

دریافت تندیس واحد نمونه حمل و نقل استان اصفهان

💠 تقدیر و تشکر مدیریت محترم عامل شرکت سیمان سپاهان همزمان با هفته حمل و نقل از هیئت مدیره محترم و پرسنل دلسوز و متخصص شرکت رهنورد سیمان سپاهان به مناسبت دریافت تندیس واحد نمونه حمل و نقل استان اصفهان

 

WhatsApp Image 2021-12-18 at 123709
WhatsApp Image 2021-12-22 at 101935