تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر دیزیچه از سیمان سپاهان

🔹 دکتر اله یاری شهردار محترم شهر دیزیچه به همراه شورای محترم اسلامی شهر ، سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰ با مدیریت عامل سیمان سپاهان دیدار و در راستای توسعه همکاری ، تعاملات دو جانبه و مسولیت اجتماعی گفتگو نمودند.