تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

بازدید مدیرکل بانک ملت استان اصفهان از شرکت سیمان سپاهان

 🔹 به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، روز سه شنبه 07 دیماه 1400 جناب آقای طبسی مدیرکل محترم بانک ملت در استان اصفهان، به همراه جمعی از معاونین از شرکت سیمان سپاهان بازدید و در مورد نحوه گسترش همکاری دوجانبه و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح ها و برنامه های شرکت بحث و گفتگو نمودند.
مقرر شد موضوعات در جلسات کارشناسی مطرح و تا حصول نتیجه تداوم یابد.