تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه GMR شرکت سیمان سپاهان

👥 با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ، معاونین، مدیران هلدینگ و مدیران شرکت در روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰ در محل دفتر هلدینگ سیمان غدیر برگزار که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد.

🎖️تولید ۶۹۶ هزار تن کلینکر و دستیابی به راندمان ۹۴٪ تولید در سه ماهه سال مالی

🎖️رشد ۸۰٪ صادرات در سه ماهه سال مالی جاری و دستیابی به سهم ۳۳ درصدی صادرات از فروش

🎖️رشد ۷۰٪ درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه سال مالی جاری

🎖️سود ۱۰۴ میلیارد تومانی در سه ماهه و دستیابی به حاشیه سود خالص ۳۶ درصدی