تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه آموزش نرم افزار پرتابل توزیع و حمل سیمان در سیمان سپاهان

🌀 جلسه آموزش نرم افزار پرتابل توزیع و حمل سیمان با حضور آقای سرکانی رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان مبارکه ، نمایندگان باربری های حمل سیمان و مسئولین واحد فروش و IT شرکت سیمان سپاهان در روز چهارشنبه مورخ ۲۲دیماه۱۴۰۰ ساعت ۱۱/۰۰ صبح در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار شد .