تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

بازدید مدیرعامل بانک سپه از شرکت سیمان سپاهان

🔹 به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، چهارشنبه ششم بهمن ماه جناب آقای دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، به همراه جمعی از معاونین و مدیران ارشد بانک سپه از شرکت سیمان سپاهان بازدید کردند.

🔹نحوه گسترش همکاری دوجانبه و تامین ۵۰۰۰ میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها و برنامه های شرکت سیمان سپاهان بود که مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

🔹 در ادامه مدیر عامل بانک سپه به نقش موثر سیمان سپاهان در صنعت سیمان کشور اشاره نمودند و با توجه به روند سودآوری و عملکرد رو به رشد شرکت در حوزه های مختلف عملیاتی و نتایح مالی بدست آمده بر توسعه همکاری های فی مابین تاکید نمودند.

🔹 در حاشیه این نشست نیز از واحدهای مختلف کارخانه، معادن و خطوط تولیدی بازدید کردند و در جریان فرآیند تولید سیمان قرار گرفتند.