تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه ارایه عملکرد شش ماهه هلدینگ سیمان غدیر در شرکت سرمایه گذاری غدیر

 👥 با حضور معاونین شرکت سرمایه گذاری غدیر، مدیر عامل و مدیران هلدینگ سیمان غدیر، مدیران عامل شرکتهای تابعه
📆 یکشنبه 1 خرداد

مهم ترین موفقیت های کسب شده در سال مالی جاری:

🎖️شکستن رکورد تولید کلینکر در شش ماهه اول سال مالی در سیمان سپاهان

🎖️عبور سود خالص شش ماهه سیمان دشتستان از بودجه کل سال مالی

🎖️آغاز صادرات به روسیه در شرکت سیمان شرق

🎖️آمادگی شرکت سیمان سفید شرق برای عرضه اولیه در فرابورس با نماد سفید

🎖️شکستن رکورد صادرات کلینکر در سیمان کردستان

🎖️شکستن رکورد تولید کلینکر در سیمان منددشتی