تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

رفع سوء تفاهم از محموله سیمان‌های انبار شده در اصفهان

فرصت پنج روزه تعزیرات برای تخلیه سیمان از انبار کارخانه

رفع سوء تفاهم از محموله سیمان‌های انبار شده در اصفهان

بازرسی تعزیرات از یک کارخانه سیمان در اصفهان نشان می‌دهد که سیمان‌های ذخیره شده متعلق به مشتریان حقوقی از جمله راهسازی و پتروشیمی است و احتکار نیست.

➕🔗ادامه خبر 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://b2n.ir/u26790