تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

سومین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع کنترل و کاهش مصرف انرژی ، فرصت ها و راهکارها

سومین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع کنترل و کاهش مصرف انرژی ، فرصت ها و راهکارها با همکاری شرکت سیمان سپاهان و هلدینگ سیمان غدیر برگزار گردید.

 

WhatsApp Image 2022-05-23 at 80830 AM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 80831 AM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 80834 AM 2
WhatsApp Image 2022-05-23 at 80837 AM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 81809 AM
WhatsApp Image 2022-05-23 at 81932 AM 1