تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

سومین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع کنترل و کاهش مصرف انرژی ، فرصت ها و راهکارها

سومین گردهمایی تخصصی هلدینگ سیمان غدیر با موضوع کنترل و کاهش مصرف انرژی ، فرصت ها و راهکارها با همکاری شرکت سیمان سپاهان و هلدینگ سیمان غدیر برگزار گردید.