تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

حضور مدیریت در جمعی صمیمی و دوستانه در بین گروهی از همکاران واحد خدمات و پشتیبانی در مزرعه گردشگری

مطابق روال گذشته، در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، این بار گروهی از همکاران واحد خدمات و پشتیبانی به اتفاق مدیریت شرکت با حضور در مزرعه گردشگری، ضمن انجام تفریحات و سرگرمی های در نظرگرفته شده، در جمعی صمیمی و دوستانه به تهیه و صرف ناهار پرداختند.

piclkhd555 1
piclkhd555 3