تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد

✅ همزمان با هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی همایش پیشگیری از اعتیاد در سالن کنفرانس واحد آموزش برگزار شد .