تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه ی ممیزی صدور گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) شرکت سیمان سپاهان

جلسه ی ممیزی صدور گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) شرکت سیمان سپاهان مبتنی بر استانداردهای ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 با حضور تیم ممیزی و مدیران ستادی شرکت

 

DSC05980
DSC 3975
DSC 3979
DSC 3980
DSC 3987
DSC 3996