تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

اطلاعات تكميلي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 1400/06/31

الف ) سهامداران حقيقي داراي كد سجام :

سود سهامداران حقيقي سجامي مربوط به سال مالي منتهي به 1400/06/31 درتاريخ 1401/03/23 ازطريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار(سامانه سجام ) به حساب هاي مربوط درسامانه مذكور واريز گرديد.

ب) سهامداران حقيقي غيرسجامي و دارندگان مطالبات سنواتي :

سهامداران حقيقي فاقد كد سجام كه سود سهام مصوب سال مالي منتهي به 1400/06/31 و همچينين مطالبات سنواتي سالهاي گذشته خود را دريافت نكرده اند ، مي توانند با مراجعه حضوري به هريك از شعب بانك صادرات درسراسر كشور با ارائه كارت ملي واعلام
كد بورسي نسبت به دريافت سود سهام خود اقدام نمايند.

ج) سهامداران حقوقي (صندوق هاي سرمايه گذاري ، سبدگردانها ، ساير شركتها) :

سود سهامداران حقوقي مربوط به سال مالي منتهي به 1400/06/31 با ارائه درخواست رسمي در موعد مقرر بحساب سهامداران محترم مربوط واريز گرديد ، لذا سهامداران حقوقي كه تاكنون موفق به دريافت سود سهام سال مالي مذكور و سنوات گذشته خود نشده اند ، ميتوانند با ارسال نامه رسمي ممهور به مهر شركت و اعلام مشخصات و شماره حساب شبا  به شماره فكس : 52457383 - 031 و يا ايميل امورسهام ومجامع اين شركت به آدرس :  اقدام  نمايند.

ضمناً شماره تماس امور سهام و مجامع اين شركت جهت پاسخگويي سهامداران محترم بشرح ذيل ميباشد :

     52454471   -  031      داخلي 224  و  225