تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

حضور شرکت سیمان سپاهان در بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن که این همایش 16 لغایت 20 مهرماه 1401 در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی تهران برگزار گردید.

 

DSC 4709
DSC 4724
DSC 4769
DSC 4781
DSC 4803
DSC 4834
DSC 4856
DSC 4913
DSC 4915