تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

آنچه در مجمع سیمان سپاهان گذشت ؛رکورد جدید در صادرات کلینکر /سپاها؛رتبه نخست کشور در حفظ دارایی کلینکر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان با حضور ۷۴ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای زنگنه به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید. آقای معینیان مدیرعامل شرکت گزارشی از فعالیت شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به صورت زیر ارائه دادند:
+ ادامه مطلب
:
http://eghtesadtalaei.ir/fa/id/92665
http://khabaretalaei.ir/151834/