تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه معاونت محترم فنی با مدیران حوزه های فنی ،تولید و مهندسی

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان ، جلسه معاونت محترم فنی با مدیران زیر مجموعه این حوزه در روز چهارشنبه مورخ 16 آذرماه1401 در محل دفتر معاونت فنی و تولید برگزار شد . در این جلسه پس از بحث و گفتگو در مورد مسائل تولید و تعمیرات خطوط تولید ، مهندس قربانی معاونت محترم فنی از مدیران و پرسنل زیر مجموعه خود بخاطر ثبت رکورد های پی در پی در سال مالی گذشته و تکرار چنین موفقیت های در سال مالی پیش رو تقدیر و تشکر کرد.