تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مراسم تودیع و معارفه معاونت منابع انسانی شرکت سیمان سپاهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان،این مراسم امروز مورخ 4 بهمن ماه با حضور مهندس معینیان مدیرعامل شرکت و مدیر منابع انسانی هلدینگ سیمان غدیر و جمعی از معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.
در این مراسم از زحمات آقای مرتضی پیمانی در مدت تصدی مسئولیت تقدیر بعمل آمد و آقای سید امیراطهری به عنوان معاون جدید منابع انسانی سیمان سپاهان معرفی گردید.